Hakan Arıkaya; Ataşehir planlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Hakan Arıkaya; Ataşehir planlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı
MHP Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan Arıkaya, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür’ünde katıldığı basın toplantısında Ataşehir İlçesi İmar Planları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Ataşehir belediyesi MHP’li Meclis üyesi Hakan Arıkaya’nın Ataşehir İlçesinin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili Bostancı Greenpark Hotelde yaptığı basın toplantısına, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Bozkır, Anadolu Yakası Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Afşin Birben, İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ziya Üçüncüoğlu, MHP Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel ile davet edilen basın mensupları katıldı.

Ataşehir İlçesinin genel ve fiziki durumunu slayt gösterisi ile basın mensuplarına sunan Hakan Arıkaya, Ataşehir mahalleleriyle ilgili şu detayları paylaştı.

“ATAŞEHİR İLÇESİNDE 12 ADET NAZIM İMAR PLANI 27 ADET UYGULAMA İMAR PLANI”

Ataşehir İlçesi, Çevre Düzeni Planında Birinci Derece Ticaret ve Hizmet Merkezi, Havza İçi Rehabilite Edilecek Alan, Meskûn Alan, Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı lejantlarında kalmaktadır.

Birinci Derece Ticaret ve Hizmet Merkezlerinde özetle, üst düzey hizmet fonksiyonları, merkezi iş alanına göre daha küçük ölçekli firmalar, bürolar, iş hanları, mağazalar, teşhir mekânları vb. ticaret ve hizmet fonksiyonları, sigorta acenteleri ve banka şubeleri vb. finans fonksiyonları ile konaklama tesisleri, eğlence, yeme-içme, sosyal, kültürel, yönetim, eğitim ve sağlık tesisleri ile belediye hizmet alanları gibi teknik ve sosyal altyapı alanları ve kültür endüstrileri yer alabilir.

Hazırlanan planlar ise revizyon plan niteliğinde olup, Çevre Düzeni Planında belirlenen MİA fonksiyonunu destekler nitelikte yoğunluk/fonksiyon kararları bulunmamaktadır.

Ataşehir İlçesinde 12 adet Nazım İmar Planı, 27 adet Uygulama İmar Planı bulunduğunu söyleyen Arıkan, Ataşehir İlçesi güncel planlarını mahalleler bazında şöyle açıkladı.

 

“İÇERENKÖY, KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLELERİ”

Söz konusu mahallelerde 1993/1994 yılında tamamlanmış olan imar planları, süreç içinde yapılan tadilatlar ve mahallelerde yer alan ıslah imar planları birleştirilmek suretiyle; sağlıklı bir kentsel mekan oluşturacak yeni kararlar üretilmeden, sadece 1993 t.t.’li Nazım İmar Planında donatı alanında kalan parsellerde brüt parsel emsal hesabını ve %25 donatı terki kararlarını içeren, mevzuatta yer almayan şekilde plan tasarımı yapılarak İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi NİP 16.12.2016 tarihinde, İBB tarafından onaylanmıştır. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdare Dava Dairesinin 17.06.2020 tarih mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.10.2020 tarihli yazısı ile 16.07.2020 tarihli ve S-735677 sayılı Başkanlık Onayı alınarak kurum görüşü istenmiştir.

“KAYIŞDAĞI VE İNÖNÜ MAHALLELERİ”

İBB İmar Komisyonu Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri NİP’nı revize plan olarak çalışılması üzere Müdürlüğüne iade etmiştir. 22.02.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planı mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. 17.10.2017 t.t.'li 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı bulunmakta olup, 13.02.2020 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile revizyon yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğünce çalışmalara başlanılmıştır. Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Plansız durumdadır. İnşaat ruhsatları düzenlenememektedir ve inşaatlara devam izinleri verilememektedir. Aynı zamanda planlama sınırı içerisinde yer alan Kayışdağı Parkındaki D Rumuzlu alan uygulamalarına İBB komisyonunda yapılan itirazlar nedeniyle, uygulama sınırlarındaki tasarım Ataşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek İBB ile paylaşılmıştır.

“YENİSAHRA VE BARBAROS MAHALLELERİ”

Yenisahra/Barbaros Mahallerimizi kapsayan alanda; Mevzuata aykırı olarak hazırlanmış (15.02.2019 t.t.’li), Takas ve Transfere konu 1/5000 ve 1/1000 imar plan üzerinden aradan geçen süreye rağmen herhangi bir toplulaştırma alanı çözümü için imar müracaatında bulunulmamıştır. Mekânsal planlama kavramı veya mevzuatı dışında çeşitli hükümler içeren plan notları ve plan tasarımı (takas, transfer gibi) donatı alanlarının bedelsiz elde edilmesi için oluşturulan toplulaştırma alanları sahadaki müteahhit firmaların çalışma alanı olarak belirlenmiş ancak aradan geçen 1,5 senelik süre içerisinde yapı güvenliğinden yoksun alanların dönüşümü sağlanamamıştır. (Ülkedeki ekonomik durum etkili olmaktadır.)

“YENİ ÇAMLICA, MEVLANA, MİMAR SİNAN MAHALLELERİ”

Mevcut ıslah imar Planına uygun olarak parselasyon planının 2981/10c. Maddesine göre çözümü tasarlanmıştır. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi tarafından söz konusu mahallelerdeki mülkiyet sorunu çözümü için ihaleye çıkılmıştır.

Mülkiyetin tescili akabinde hemen, dönüşüm odaklı 1/5000 ve 1/1000 planın onanması gerekmektedir. Söz konusu bölgenin yapı stoku gecikmelere mahal vermeyecek kadar kötü durumdadır ve tehlike arz etmektedir. Yaklaşık 3200 parselde 2900 adet bina ruhsatsız olup mühendislik hizmetinden yoksun olarak yapıldığı tespitlidir.

*Bölgenin 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için Ataşehir belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talebi mevcuttur.

*Ayrıca mülkiyet problemi çözümü devam ederken İBB ve Ataşehir belediyesi birlikte bölgenin kötü yapı stokunu ortadan kaldırılacak kentsel dönüşüm projelerinin ve 1/5000 ve 1/1000 İmar Planları hakkında ortak çalışmalar ile çözüm üretmesi gerekmektedir. Aksi halde mülkiyet problemi çözülmemiş, uygulama yapılacak kabiliyette imar planı bulunmayan mahalleler tekrar sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

“ÖRNEK-ESATPAŞA-FETİH MAHALLELERİ”

Örnek Mahallesi içerisinde yer alan eski Bayındırlık Bakanlığı tarafından 775 sayılı gecekondu kanunu kapsamında tahsisli, kooperatiflerin dönüşümünün sağlanması, İSKİ isale hattının revizyonu, plan üzerindeki maddi hatalar, zeminle uyumlu olmayan blok istikametlerinin düzeltilmesi için söz konusu planın revizesi hedeflenmektedir. Ataşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıkla 2021 yılı içerisinde plan ile ilgili işlemlerin tamamlanması hedeflenmektedir.

“MUSTAFA KEMAL VE ÂŞIK VEYSEL MAHALLELERİ”

İstanbul’da Nazım İmar Planı bulunmayan ender mahallerden olan Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallelerinde ilk defa 22.02.2020 tarihinde Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleri NİP onaylanmış, askıya çıkarılmıştır. Vatandaşlar plana tasarım/EMSAL değeri ile ilgili(Çevre planlardan daha düşük kalması nedeniyle) fazla itiraz etmiştir. Aynı zamanda Ataşehir Belediyesi tarafından da teknik konular ve plan koşulları ile ilgili itirazlar ve talepler İBB’ye bildirilmiştir.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİN İVEDİLİKLE OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR”

Hakan Arıkaya Ataşehir mahalleleriyle ilgili güncel plan notlarını paylaştıktan sonra son olarak şunları söyledi:

*Ataşehir İlçesinde bütüncül yaklaşımdan uzak, parçacıl ve çok sayıda plan bulunmaktadır.

*Ataşehir İlçesinde hazırlanan planlar var olan sorunlara çözüm üretmemektedir.

*Hazırlanan parçacıl planlarda eşitlik ilkesine aykırı olarak nüfus/yoğunluk kestirimleri yapılmaktadır.

*Planlardaki donatıların miktarı ve tasarımı standartları sağlayamamaktadır

*Ataşehir ilçesindeki planların içerikleri mevzuata aykırılıklar içermektedir.

*Yukarıdaki tespitler dikkate alınarak; öncelikle plansız olan mahalleler olmak üzere İlçemizin bütüncül planlama faaliyetlerinin hızlandırılması gerekmektedir.

*Mevcut yapı stokunun yenilenmesi adına Kentsel Dönüşüm vb. modellerin ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

“ATAŞEHİR’DE SORUNLAR KARŞILIKLI PİNPON TOPU GİBİ KARŞILIKLI OYUN HALİNE GELMİŞ”

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İmar ile ilgili bilgilendirmeleri ve çalışmaları için meclis üyemiz Hakan Arıkaya’ya teşekkür ediyorum diyerek; “ Ataşehirimiz bugün 12 yıllık 17 Mahalle’den oluşan bir ilçe. Barınma ihtiyacı insanlar için önemli bir ihtiyaç. Ataşehir’in farklı yüzleri, farklı sosyal donatı alanlarına sahip mahalleleri var. İnsanımızı isteriz ki, aynı şehirde aynı havayı soluyan, aynı alanlardan ortak faydalanmasını temenni ediyoruz.  Ataşehir’de ne yazık ki, 12 yıldır bunu göremiyoruz. Ataşehir’de bugüne kadar farklı farklı çalışmalarda bulunulmuş, ancak özellikle yapılan çalışmalardaki eksiklikler ile mevzuata ve hukuka uygun olmamasından kaynaklı birçoğunun geri döndüğünü görüyoruz. Ancak görüyoruz ki, Ataşehir’de sorunlar karşılıklı pinpon topu gibi karşılıklı oyun haline gelmiş. Yerel yönetimlerden mahkemeye, mahkemeden yerel yönetimlere derken 12 yıldır Ataşehir’de bir sonuç elde edilememesine neden olmuş. Dolayısıyla yapılan çalışmanın mevzuat ve hukuka uygun şekilde yapılarak, Ataşehir’deki yaşam kalitesinin arttırılması için çalışma yapılması gerekiyor. Burada tüm paydaşlara önemli işler düşüyor. Hem Ataşehir Belediyesi’ne, İBB’ye büyük işler düşüyor. Ancak Ataşehir Belediyesi önceleri İBB’nin kendilerinde olmadığını ifade edebilir, ancak artık İBB kendi partisinde olan yönetim tarafından yönetiliyor. Artık bu arkadaşlarımızdan Ataşehir’in geleceğine dönük iyi niyetli çalışmalarını bekliyoruz. MHP İstanbul ve Ataşehir özelinde bu sorunların çözülmesi için üzerine düşen sorumluluğu neyse onu yerine getirmeye hazırdır. Bugün ki bu çalışma ve bu sunum size verilenin bir örneği. Hem cumhur ittifakı olarak hem de MHP’nin kurumsal kimliği ile bunun takipçisi olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularına da cevap veren İl Başkanı Birol Gür ve MHP Meclis Üyesi Hakan Arıkaya katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdılar.  

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ataşehir Baraj Yolu'nda trafik kazası! 3 yaralıÖnceki Haber

Ataşehir Baraj Yolu'nda trafik kazası! 3...

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '15 günlük tam kapanma' önerisiSonraki Haber

Karadeniz için 'bölgesel karantina' ve '...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar