Kastamonu Dernekler Federasyonu basınla bir araya geldi