İNTİSAD 3. Genel Kurul Toplantısında Çağrı Avcu Başkan Vekili Seçildi